Seznam akcí

Velikonoční laťka

4. 4. 2018

Tradiční soutěž ve skoku vysokém pro žáky 5. - 9. ročníku.


Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

4. 4. 2018

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy Slušovice zápis dětí do 1. třídy.