Seznam akcí

Londýn - královské město na Temži (jazykový pobyt)

20. 5. 2018 - 24. 5. 2018

Jednou z výchovně vzdělávacích priorit naší školy je rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích.