SBĚR - EKOLOGIE

Sběr papíru 2017/2018

Všechny sběrové akce školního roku 2017/2018 jsou ukončeny. Probíhá zpracování celkových výsledků sběru papíru i kuchyňského oleje.

Ve školním roce 2018/2019 budeme ve sběrových akcích pokračovat. Termíny budou zveřejněny na začátku nového školního roku.

Finanční prostředky získané ze sběrových akcí jsou prostřednictvím klubu rodičů využívány pro podporu nejrůznějších akcí pořádaných pro žáky školy. Jsou to besedy, přednášky, projektová vyučování, kulturní vystoupení, odměny a ceny pro žáky, lyžařské kurzy a podobně.

Množství sběru zapisují rodiče do deníčků nebo ŽK svých dětí. Tyto údaje jsou po ukončení sběru vyhodnoceny.

Na konci školního roku budou odměněny nejlepší třídní kolektivy i jednotlivci.

Organizace sběru:

  • sběr se ukládá do dvou kontejnerů, jeden je určen pro běžný sběrový papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné, apod.) a druhý pouze na karton (kontejnery budou označeny)
  • pokud je kontejner otevřený, ukládejte sběr co nejvíce do zadní části
  • po částečném naplnění kontejneru jej zavíráme, aby papír nepadal ven
  • pokud je kontejner uzavřený, házejte balíky dovnitř nebo je uložte v blízkosti kontejneru (ne před vrata!)
  • sběr trvá vždy od pondělí do čtvrtka - v pátek již sběr nevozte, je organizován odvoz
  • sběr můžete vozit po celý den do 20 hodin
  • sběr mohou vozit všichni občané Slušovic i okolních obcí bez ohledu na to, zda mají děti v naší škole

 

Výsledky sběru 2017/2018

Sběr použitého kuchyňského oleje 2017/2018

Naše škola podporuje a rozvíjí ekologocké myšlení žáků a zapojila se do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej nosí žáci do školy v uzavřených PET lahvích a předávají při příchodu panu školníkovi.
 
Výtěžek ze sběru bude ukládán do fondu Klubu rodičů. Nejaktivnější sběrači budou na konci roku vyhodnoceni a odměněni.