SBĚR - EKOLOGIE

Sběr papíru 2018/2019

Děkujeme všem, kteří přinesli sběr ve dnech 10. - 13. června 2019 i během celého školního roku. Výsledky jsou zveřejněny níže.

V celkovém hodnocení odměňujeme každý rok nejlepší třídy i jednotlivce. V rámci hodnocení tříd vyhlašujeme 2 kategorie: hodnocení dle průměru v jednotlivých sběrech (letošním vítězem je třída 4.A) a hodnocení dle aktivity žáků (letos zvítězila třída 2.B). Nejlepšími jednotlivci jsou Adam Ondráček ze 4.A, Lucie Čuříková ze 7.B a Patrik Matula ze 6.A. Podrobné výsledky tříd i jednotlivců naleznete ke stažení níže.

Za zmínku stojí i finanční zisk ze sběru, který přispívá významnou měrou do rozpočtu fondu Klubu rodičů při ZŠ Slušovice. Letos máme zatím spočítány 3 sběry (říjen, listopad, březen). Za tyto sběrové akce jsme do fondu přispěli 58.210,- Kč. Poslední (červnový) sběr ještě není započten.  

Těšíme se na vaši aktivní účast při dalších sběrových akcích, které plánujeme na školní rok 2019/2020.

 

Výsledky sběru 2018/2019

 

 

Finanční prostředky získané ze sběrových akcí jsou prostřednictvím klubu rodičů využívány pro podporu nejrůznějších akcí pořádaných pro žáky školy. Jsou to besedy, přednášky, projektová vyučování, kulturní vystoupení, odměny a ceny pro žáky, lyžařské, adaptační, turistické kurzy, financování dopravy žáků a podobně.

Množství sběru zapisují rodiče do deníčků nebo ŽK svých dětí. Tyto údaje jsou po ukončení sběru vyhodnoceny.

Na konci školního roku odměňujeme nejlepší třídní kolektivy i jednotlivce.

Organizace sběru:

  • sběr se ukládá do dvou kontejnerů, jeden je určen pro běžný sběrový papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné, apod.) a druhý pouze na karton (kontejnery budou označeny)
  • pokud je kontejner otevřený, ukládejte sběr co nejvíce do zadní části
  • po částečném naplnění kontejneru jej zavíráme, aby papír nepadal ven
  • pokud je kontejner uzavřený, házejte balíky dovnitř nebo je uložte v blízkosti kontejneru (ne před vrata!)
  • sběr trvá vždy od pondělí do čtvrtka - v pátek již sběr nevozte, je organizován odvoz
  • sběr můžete vozit po celý den do 20 hodin
  • sběr mohou vozit všichni občané Slušovic i okolních obcí bez ohledu na to, zda mají děti v naší škole

 

Sběr použitého kuchyňského oleje 2018/2019

Naše škola podporuje a rozvíjí ekologocké myšlení žáků a zapojila se do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej nosí žáci do školy v uzavřených PET lahvích a předávají při příchodu panu školníkovi.
 
Výtěžek ze sběru bude ukládán do fondu Klubu rodičů. Nejaktivnější sběrači budou na konci roku vyhodnoceni a odměněni.