VOLBA POVOLÁNÍ

 Vážení rodiče žáků 5. a 9. tříd,

pokud budete mít zájem o osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsstepanova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně

 

 

    Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení jsou žákům devátých ročníků a jejich rodičům zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 Z. Štěpánová, květen 2021

 

 

 Přehled středních škol a oborů, kam žáci devátých ročníků podali přihlášky ve školním roce 2020/2021

Z. Štěpánová, duben 2021

 

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020 - 2021

 

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaceJednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát.

Čtyřleté obory:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (např. učební obory), ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Zdroj: https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/ 

          file:///C:/Users/Admin/Downloads/2020%20-%20Sdeleni%20o%20terminech%20(1).pdf 

 

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2020 - 2021

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2020 - 2021

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

 září 2020

Mgr. Zdeňka Štěpánová

 

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 
 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ