VOLBA POVOLÁNÍ

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

pokud budete chtít osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsstepanova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně

 

Prezentace k volbě povolání (třídní schůzky s rodiči, 16. 11. 2017)

 Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 15:00 se v budově naší školy v učebně č. 302  uskutečnilo setkání rodičů vycházejících žáků s Mgr. Z. Štěpánovou, která podala rodičům základní informace týkající se příjímacího řízení. Vzhledem k tomu, že se někteří z rodičů schůzky nemohli zúčastnit, přikládám k tomuto článku prezentaci s informacemi, které byly poskytnuty.  V lednu 2018 písemně zpracuji všechny potřebné údaje a informace a pošlu Vám je spolu s PŘIHLÁŠKAMI KE STUDIU prostřednictvím Vašich dětí.

DOPORUČUJI navštěvovat Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách (datumy najdete v níže uloženém odkazu v Kalendáři dnů otevřených dveří) a sledovat nabídku přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které nabízí jednotlivé střední školy.

Poděkování patří všem, kteří se účastnili společného setkání. Pokud máte nějaký dotaz, můžete mě kontaktovat telefonicky na mém telefonním čísle 605 839 508, prostřednictvím emailu zsstepanova@seznam.cz, anebo elektronické žákovské knížky .

prosinec 2017, Z. Štěpánová

 

Pozvánka na setkání s výchovnou poradkyní

Vážení rodiče žáků 9. tříd,
zvu Vás na setkání, které se bude konat dne 16. listopadu 2017 v 15:00 ve druhém patře v učebně č. 302, kde Vám budou předány informace o přijímacím řízení v letošním školním roce.

V 16:00 hod budou následovat třídní schůzky s jednotlivými vyučujícími k získání přehledu o chování a prospěchu Vašich dětí.

Na setkání s Vámi se těší

Z. Štěpánová, výchovná poradkyně

 

Informace k přijímacímu řízení 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku u oborů středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou ve školním roce 2017/18 takto:

1. termín

12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Každý žák ode mě obdrží dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky na školy uměleckého směru se odevzdávají v příslušné škole do 30. 11. 2017. Talentové přijímací zkoušky se konají v lednu 2018. Přihlášky na ostatní střední školy se odevzdávají do 1. 3. 2018. Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. 

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2017 - 18

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2017 - 18

říjen 2017, Z. Štěpánová

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.czwww.gwo.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

Více informací k podpoře řemesel v odborném školství naleznete zde.

 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ