VOLBA POVOLÁNÍ

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

pokud budete chtít osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsstepanova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně

Pozvánka na setkání s výchovnou poradkyní

Vážení rodiče žáků 9. tříd,
zvu Vás na setkání, které se bude konat dne 15. listopadu 2018 v 15:00 ve druhém patře v učebně č. 302, kde Vám budou předány informace o přijímacím řízení v letošním školním roce. 

Poté budou následovat třídní schůzky s jednotlivými vyučujícími k získání přehledu o chování a prospěchu Vašich dětí. Pokud máte zájem o individuální schůzku, neváhejte mě kontaktovat.

 

Na setkání s Vámi se těší

Z. Štěpánová, výchovná poradkyně

 

 

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku u oborů středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou ve školním roce 2018/19 takto:

1. termín

12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Každý žák ode mě obdrží dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky na školy uměleckého směru se odevzdávají v příslušné škole do 30. 11. 2018. Talentové přijímací zkoušky se konají v lednu 2019. Přihlášky na ostatní střední školy se odevzdávají do 1. 3. 2019. Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. 

 

Informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách www.zkola.cz.

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2018 - 19

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2018 - 19

 říjen 2018

Mgr. Zdeňka Štěpánová

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.czwww.gwo.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

Více informací k podpoře řemesel v odborném školství naleznete zde.

 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ