ODDĚLENÍ, VYCHOVATELKY

1. oddělení Naděžda Tomšů 
2. oddělení Dana Kovářová (vedoucí ŠD) 
3. oddělení Michaela Malčíková
4. oddělení Ivana Jurečková
5. oddělení Mgr. Alena Stuchlíková