ZÁJEZD DO LONDÝNA (2018)

Jednou z výchovně vzdělávacích priorit naší školy je rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích. V rámci této priority nabízíme našim žákům možnost jazykově vzdělávacích a poznávacích zájezdů. V letošním roce se tedy opět vydáme za kanál La Manche a navštívíme Velkou Británii. Letošní pětidenní zájezd má podtitul „Londýn - královské město na temži“.

Níže přinášíme důležité dokumenty k této akci.