Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

1. 9. 2016 - Vedení školy

Ve čtvrtek 1. září 2016 v 7:30 byl zahájen školní rok 2016/2017 v budově základní školy ve Slušovicích. V tomto školním roce bude naši školu navštěvovat 465 žáků


Do školních lavic letos zasedli i naši noví prvňáčci. S těmi přišli rodiče a často také prarodiče, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí.
Vyučování bylo zahájeno projevem ředitele školy, následovaly informace pro žáky ve třídách s třídními učiteli. Na naše prvňáčky čekalo slavnostní pasování, kterého se ujaly třídní učitelky 1. tříd a ředitel školy. Prvňáčci byli pasováni na žáky ZŠ Slušovice, dostali šerpy a pamětní list.

Všem našim žákům přejeme pohodový a úspěšný školní rok.