Adaptační kurz žáků 6. ročníku

12. 9. 2016 - Mgr. Eva Hozíková, žáci 6. ročníku

Začátek nového školního roku znamenal velkou změnu nejen pro naše prvňáčky, ale i pro žáky šestých tříd. Stali se z nich nejmladší „druhostupňáci“, seznamovali se nejen se spolužáky, kteří k nim do třídy přistoupili z okolních škol, ale i s novými učiteli.


Aby byl tento přechod pro ně co nejméně náročný, snažili jsme se jim ho usnadnit adaptačním kurzem, jehož cílem je stmelení třídního kolektivu, seznámení s novými třídními učiteli a také společně prožité chvilky plné dobrodružství a zábavy. Výborné zázemí nám poskytlo Rekreační středisko Trnava, které leží uprostřed nádherné přírody.

Hned po příjezdu a ubytování nás čekal nabitý program. Po společné venkovní hře, v níž si žáci otestovali svoji rychlost a schopnost spolupráce, už čekaly na každou třídu jednotlivé činnosti organizované třídními učiteli a vyučující tělocviku Dagmar Ledabylovou. Zatímco jedna třída sportovala na hřišti, ostatní dvě se věnovaly seznamovacím aktivitám a natáčení vlastního videa. Postupně se jednotlivé skupiny prostřídaly tak, aby si každá vyzkoušela všechno. Posilněni večeří a opékanými špekáčky, vrhli jsme se první večer na noční dobrodružství v lese. Zcela vyčerpaní jsme uléhali do postele a těšili se na to, co přinese nový den. I když ani v úterý nám počasí příliš nepřálo, nenechali jsme se odradit. Odměnou za všechny splněné aktivity bylo vyhlašování školního Oskárka, ceny, kterou si odnesli tvůrci nejlepšího soutěžního videa. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla závěrečná diskotéka. Ještě na nás ve středu čekala sportovně-vědomostní hra v lese a byl čas na společné zhodnocení adaptačního kurzu. Pro všechny zúčastněné to byl bezesporu velmi příjemně strávený čas, během něhož jsme si zahráli mnoho her, vyluštili nejrůznější úkoly, ale hlavně se o sobě navzájem dozvěděli spoustu zajímavého. Prožité chvíle nám bude připomínat výtvor, na který všichni žáci třídy otiskli své dlaně, a také společně vytvořená pravidla, která se všichni budou snažit dodržovat.

 

Co se ti na kurzu nejvíc líbilo? Všechno bylo super, ale mohl být delší. Zábavné hry. Hra v noci. Všechno. Párty. Natáčení filmů. Diskotéka. Hry v lese. Vyhlašování Oskárků. Chromáčci …

 

Co se ti na kurzu nelíbilo, co ti chybělo? Počasí. Nic. Chyběla mi sestra. Žít bez WIFI. Polštářek a plyšák. Rodina. Pojistky na diskotéce. Naučila jsem se nezávidět. …

 

Co ti kurz dal, co ses naučil? Poznala jsem víc spolužáky a učitele. Dal mi nové přátele. Dal mi kamarády a nové vědomosti. Nevím. Trochu tančit. Víc jsme se sblížili. Tancovat ploužák. Odvahu. Začali jsme se víc bavit s klukama. Jména spolužáků. …