Tvořivost, vynálezy, animace, film (2017)

11. 4. 2017 - Mgr. Růžena Krupičková

Velikonočním svátkům a prázdninám předcházelo na naší škole dvoudenní projektové vyučování pro žáky šestých až osmých ročníků. Cílem bylo prověření tvořivosti, kreativity a fantazie dětí při vytváření vlastních výrobků, seznámení se s historií zlínského zámku, získání inspirací, jež vytvořili zlínští filmaři, tvoření animací formou workshopu a zpracování námětů a podnětů, scénářů do podoby krátkého filmového záznamu.


Žáci jeden den navštívili výstavu Orbis pictus play ve zlínském zámku, která nabízí 60 interaktivních objektů rozvíjející poznávání světa skrze vlastní smysly. Kromě toho se také seznámili s historií zlínského zámku a v keramické dílně si vytvořili malovanou sklenici dle vlastního námětu. Ze zlínského zámku vedlo putování žáků do Kabinetu filmové historie zlínských ateliérů, jehož zřizovatelem je FILMFEST s. r. o - pořadatel Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, kde v expozici jsou k vidění autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke zlínským filmům. Tvorba je spojena hlavně se jmény režisérů Karla Zemana a Herminy Týrlové, jež vytvořili pro malé i velké nezapomenutelné animace pohádkových postaviček – Pat a Mat, Ferda mravenec, Brouk pytlík, Bolek a Lolek, atd. Po seznámení s historií loutek měli žáci možnost navštívit Filmový uzel Zlín, kde jim formou prezentace byla přiblížena vývojová linie zlínských ateliérů od vzniku v roce 1936 až po současnost. Zde, v animačním studiu si žáci mohli vyzkoušet animaci krátkého filmu, kdy si předem vytvořili postavičky a kulisy a s pomocí počítačové animace aktivovali tyto postavičky do pohybu, jež ukazoval příběh rytíře a jeho princezny. Vše bylo vytvořeno na podkladě legendy, která vznikla v dávných dobách a je spjata s historií zlínského zámku.

Druhý den projektu žáci pracovali v tzv. tvořivých dílnách. První dílna pod názvem Přírodověda v praxi, objevy a vynálezy byla zaměřena na předměty fyzika a chemie. Žáci zapojovali a prováděli fyzikální pokusy pod vedením paní učitelky Pivodové. Chemické pokusy a zajímavosti byly v režii pana učitele Bělína. Žáci pak měli možnost zhlédnuté pokusy pojmout vlastní výtvarnou činností. Druhá tvořivá dílna s názvem Tvořivost a fantazie rozvíjela nápaditost, tvořivé schopnosti a zručnost dětí. Kreativitu dětí v podobě výrobků měli možnost posoudit a shlédnout i rodiče během třídních schůzek dne 12. dubna. K vidění byly prostorové tělesa vytvořené ze špejlí, zápalek, obrázky ze skořápek, kouzelné bločky, jež umožňují pohyb věcí, maketa Pythagorovy věty, tangramy ve zvětšení, modely strojů ze stavebnice Merkur, makety budov z různých materiálů, berušky ze zátek, atd. Dramaturgicky s velkým entuziasmem se těchto dílen ujaly paní učitelky J. Šišková. E. Hozíková, V. Janská a M. Uhlířová. Třetí dílna se zaměřila na historii animovaného filmu ve Zlíně. Zajímavou prezentaci o historii animovaných filmů vytvořil pan učitel R. Šustek a paní učitelka R. Štěpánková pomáhala žákům k tvorbě pohádkových postaviček a k jejich reálnému výtvarnému ztvárnění. Výstavu v součinnosti s žáky zajišťoval pan učitel J. Nahodil. O fotodokumentaci se zasloužili zástupce ředitele pan M. Dlabaja, pan učitel P. Šavara, žák šestého ročníku Š. Bartoš a žákyně devátého ročníku L. Brůzlová. Fotografické postřehy z akce můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Zajímavým překvapením je pro nás všechny tvořivá činnost skupiny pod vedením paní učitelky D. Ledabylové, která s dětmi natáčela film Jak rytíř Miloš o hlavu přišel, ke kterému si žáci napsali scénář a vyrobili i vlastní kostýmy.

Žáci devátého ročníku se projektu neúčastnili, jelikož měli před přijímacími zkouškami a tak jim bylo umožněno prověřit své znalosti a nabyté vědomosti v úterním intenzivním přípravném kurzu z jazyka českého a matematiky pod vedením paní učitelky R. Štěpánkové, R. Krupičkové a pana učitele R. Šustka. Ve středu pak svoje znalosti dokazovali během testování přijímacího řízení.

Jestli se dvoudenní projektové vyučování žákům líbilo, poznáme podle toho, že děti se s rodiči o své zážitky z akce podělí a budou s nimi sdílet svoje prožitky.

Děkuji žákům šestého až osmého ročníků za vzorovou reprezentaci školy při návštěvě expozic ve Zlíně, učitelům za týmovou spolupráci a řediteli školy za podporu.

Prohlédněte si animace žáků vytvořené v rámci projektového vyučování.