Sportovní dopoledne s našimi budoucími prvňáčky

23. 6. 2017 - Mgr. Emilie Elšíková, Mgr. Eva Vinklárková

V pátek 23. 6. se sešli současní prvňáčci s těmi, kteří je vystřídají v příštím školním roce.


Společně si vyzkoušeli deset sportovních disciplín, se kterými jim pomáhali žáci 8. ročníku. Děti skákaly přes překážky, kutálely obrovský míč, vyzkoušely si svou obratnost, ale plnily i úkoly, u kterých musely trošku zapřemýšlet. Byla to dobrá příležitost k tomu, aby se děti poznaly a navázaly nová přátelství. Nakonec si zatancovaly společný taneček a nechyběly ani sladké odměny. Dopoledne se velmi vydařilo.

Našim budoucím školákům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledanou 4. září 2017.Smějící se

Děkujeme žákům 8. tříd a paní učitelce Dagmar Ledabylové za přípravu a organizaci celé akce.