Informace na začátek školního roku 2017/2018

31. 7. 2017 - Vedení školy

Přinášíme informace týkající se průběhu školního roku 2017/2018.


Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v naší základní škole v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Zlín stanoveny na 19. února - 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

 

Organizace vyučování 4. září 2017

  • slavnostní zahájení školního roku 7:30 hod.
  • slavnostní pasování prvňáčků
  • ukončení vyučování 9:00 hod.
  • oběd je možno telefonicky i elektronicky objednat do pátku 1. září 2017 do 10:00 hod. (tel. 577 983 367)
  • školní družina v provozu

Organizace vyučování 5. září 2017

  • 1. - 2. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách
  • školní jídelna i družina v provozu

Prodej kreditů na obědy

Prodej kreditů na školní rok 2017/2018 bude probíhat od 28. 8. - 1. 9. 2017 v době od 7:00 - 11:00 hod. Další informace najdete v sekci jídelna.

Kroužky - školní klub

Do 11. září 2017 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. 11. září 2017 bude na našich webových stránkách zveřejněna jejich nabídka. Následující týden se budou moci žáci přihlásit do kroužků – školního klubu. Od pondělí 18. září 2017 bude činnost kroužků zahájena.

Sběr papíru

Ve dnech 2. října - 5. října 2017 bude probíhat sběr papíru u naší základní školy. Další informace najdete v sekci sběr papíru.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se budou v budovách ZŠ konat první informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek prvních třídních schůzek je v 16:00 h. Od 16:30 bude probíhat předávání informací k elektronickým žákovským knížkám pro rodiče žáků 6. tříd. Účast rodičů 6. tříd je nutná.

Seznamy žáků 1.A, 1.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C

Žáci přicházející z Veselé jsou zařazeni do 5.A třídy. Žáci ze Všeminy jsou zařazeni do 6.C a žáci z Neubuze do třídy 6.C. Během prázdnin došlo z organizačních důvodů k drobným úpravám seznamu žáků v 6. ročníku. Zákonní zástupci dětí, u kterých nastala změna, byli informováni. Seznamy ke stažení.

Třídnictví

Prohlédněte si seznam tříd a třídních učitelů ve školním roce 2017/2018.

Novinky s nastávajícím školním rokem

  • vymalování prostor budovy školy
  • nové dětské hřiště školní družiny
  • výměna střechy nad školní jídelnou a kuchyní a spojovacím krčkem k ní