Masopustní průvod a karneval 2018

11. 2. 2018 - Vychovatelky ŠD

Tradiční masopustní průvod v naší škole nechyběl ani letos.


Trubka troubí, vytrubuje,
s bubínkem nám oznamuje,
masopust zas přišel k nám,
ten rej masek dobře znám.
Medvěd s dětmi radost mají,
muzikanti k tanci hrají.


Slovy této básničky byly zahájeny oslavy masopustu v naší škole. Děti z druhých tříd během dopoledních hodin vystoupily s připraveným programem pro žáky prvního a druhého stupně. Samozřejmě nezapomněly s veselou písničkou ani na paní kuchařky. Od 13:00 hodin měly děti připraveny soutěže v hale s krátkou diskotékou. Všichni zúčastnění odcházeli v dobré náladě odměněni medailí a sladkostmi, které nám věnoval Klub rodičů při Zakladní škole Slušovice.