Vaříme s kuchařem

16. 3. 2018 - Vedení školy, školní jídelna

Ve školní jídelně se snažíme zlepšovat služby pro naše žáky.


V posledních letech jsme zavedli dva obědy, objednávání jídla přes internet. Na základě evaluačních dotazníků (které jsou pro nás zpětnou vazbou od dětí, rodičů a učitelů) bychom rádi posunuli stravování ve školní jídelně dále. Chceme se řídit vybranými kritérii projektu Zdravá školní jídelna. V současnosti a dalších měsících se zaměřujeme na následující body:

  • Zkvalitnění vybavení školní kuchyně (nákup nového konvektomatu, zlepšení rekuperace)
  • Vzdělávání pracovníků školní kuchyně (pravidelné školení rozšířit o spolupráci s odborníky – kuchaři – 16. 3. 2018, srpen 2018, září 2018)
  • Zlepšit pestrost jídelníčku (nové druhy jídel)
  • Komunikace s žáky, rodiči a pedagogy (nový dotazník po roce, hodnocení obědů)
  • Zkvalitnění výzdoby školní jídelny (informace  o správné výživě, mezinárodní projekt žáků ZŠ Slušovice)
  • Podpora národních tradic, regionálních zvyklostí (zařazení jídel regionálních, typických (Masopust, Velikonoce, ..)
  • Mezinárodní kuchyně (zařazení tematických jídel)
  • Omezení solení (snížení spotřeby soli o 10%)
  • Zařazení sezónních potravin (informace strávníka předem)
  • Edukační působení (vyučující, vedení školy, komunikace vedoucí školní jídelny s žáky o spotřebním koši)

Některé z výše uvedených bodů jsme již začali realizovat. 16. března jsme u nás přivítali pana kuchaře Zbyňka Diatku, který společně s našimi paními kuchařkami připravil páteční obědy. Žáci 9.B Lucie Škrabanová, Lucie Zemanová, Natálie Polaštíková a Martin Brzek pod vedením paní učitelky Dagmar Ledabylové přišli s iniciativou jak zlepšit prostředí školní jídelny. Oslovili paní učitelky a žáky 3. - 5. tříd a ti nakreslili a namalovali obrázky s tématikou stravování, jídla, potravin apod. Deváťáci obrázky zarámovali a vyzdobili jimi školní jídelnu.

Paní Eva Dubovská (vedoucí školní jídelny) se zúčastnila březnové žákovské rady školy, kde diskutovala s žáky 5. - 9. tříd, vysvětlila jim, jaké jsou možnosti jídelny vzhledem ke stanovenému spotřebnímu koši a vyslechla si jejich názory a podněty.

Od měsíce dubna začne probíhat projekt, v rámci kterého budou žáci pravidelně hodnotit jídla, sestavovat žebříčky, fotografovat a vůbec více komunikovat s vedením školy i školní jídelny.

O dalších akcích a novinkách Vás budeme informovat.