Matematická soutěž Klokan

16. 3. 2018 - Mgr. R. Krupičková, Mgr. J. Šišková

Letošní mezinárodní matematická soutěž Klokan připadla na pátek 16. března.


Soutěž byla tradičně rozdělena do čtyřech kategorií: příklady s názvem Cvrček připadly dětem z druhého  a třetího ročníku, Klokánek počítali žáci ze čtvrtých a pátých tříd, úkoly z kategorie Benjamín byly záležitostí žáků z šestých a sedmých tříd a kategorie pod názvem Kadet přísluší osmým a devátým ročníkům. Limit k vyřešení 24 matematických úkolů je stanovený na 60 minut. Příklady jsou ve třech stupních obtížnosti a za to byli hodnoceni třemi, čtyřmi nebo pěti body. Pokud byla chybná odpověď, tak byl odečítán jeden bod, nezodpovězená otázka byla hodnocena nulou. V kategorii Cvrček byly podmínky soutěže snazší a přizpůsobeny věku dětí. Nikdo z řešitelů nemohl prohrát, protože každému bylo na úvod přičteno 24 bodů, maximum získaných bodů bylo 120. Ze všech uvedených kategorií dosáhl nejvyššího počtu bodu 97 Ondřej Kapusta z 5. A. V kategorii Cvrček vyhrál Jan Vaněk z 2. B; v kategorii Klokánek Ondřej Kapusta z 5. A; první místo v kategorii Benjamín obsadila Michaela Vrlová ze 7. A; nejvyšší příčku v kategorii Kadet získal Martin Brzek z 9. B. Zveřejňujeme výsledky poloviny úspěšných řešitelů, ale všichni účastníci, jež bylo 250, dostanou osvědčení o tom, že se snažili vypočítat zadané úkoly zodpovědně.

Výsledky jednotlivých kategorií si můžete prohlédnout v odkazech, taktéž fotodokumentaci, kterou vytvořil Mgr. P. Šavara.