Mezinárodní projekt AKTIV

22. 3. 2018 - Lucie Škrabanová (9.B)

Všimli jste si někdy ve svém okolí něčeho, co byste rádi změnili? A nebo jen chcete udělat nějakou dobrou věc, jenže nevíte, jak při tom postupovat?


Společně s několika mými spolužáky mám již delší dobu nutkání něco dělat, nejenom nečinně sedět. Zároveň chceme, abychom byli nějakým způsobem prospěšní pro naše okolí, a proto jsme se rozhodli vzít určité věci do vlastních rukou a zapojit se společně s několika dalšími školami z Česka a ze Slovenska do mezinárodního projektu Aktiv aneb Výcvik hrdinů 21. století.  Rádi bychom si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je realizovat vlastní projekt, a právě projekt Aktiv nám měl v naší cestě pomoci. Jeho hlavním cílem je snaha zapojit mladé lidi do dění ve svém okolí, jelikož většina má pocit, že nic nezmůžou. Avšak opak je pravdou.
Dne 9. února jsme s paní učitelkou Ledabylovou odcestovali do slovenského města Trenčína na první termín tohoto školení, kde jsme se během tří dnů učili jak při plánování vlastního projektu postupovat, jak si správně rozložit čas, jak funguje zpětná vazba a čemu se naopak vyhnout. Ale teď k tomu podstatnému...
Náš projekt jsme pojmenovali "Veselejší jídelna", a jak už tento název napovídá, naším cílem bylo zkrášlit a vyzdobit prostory školní jídelny, přičemž jsme zapojili žáky 3. - 5. ročníku. Nejen že tak bude jídelna mnohem více barevná, ale dokonce jsme tím prohloubili spolupráci mezi prvním a druhým stupněm na naší škole a pokusili se tak více rozvinout kreativitu u mladších spolužáků. Celý náš projekt probíhal na přelomu měsíce února a března. V tomto časovém úseku jsme navštěvovali vybrané ročníky 1. stupně a pomáhali žákům při vytváření vlastních obrázků.
Přesně za měsíc jsme odcestovali znovu, tentokrát jsme však nejeli nikam daleko a ubytovali jsme se ve Vizovicích ve středisku Revika, kde následovala druhá část projektu Aktiv. Ta byla spíše zaměřená na zpětné ohlédnutí se za komplikacemi, které jsme v průběhu naší práce řešili, a celkové zhodnocení projektů všech zúčastněných škol.
Oba tyto víkendy hodnotím velice kladně, jelikož mi připadaly opravdu přínosné a jsem si jistá, že nové nabyté vědomosti ve svém životě ještě mnohokrát využiji.
Na závěr bych chtěla poděkovat Martinu Brzkovi, Natálii Polaštíkové a Lucii Zemanové se kterými jsem, troufám si říct, odvedla pěkný kus práce. Dále pak paní Ledabylové a panu Dlabajovi, kteří nám s realizací projektu moc pomohli. Všem svým spolužákům děkuji za podporu a pomoc, paním třídním učitelkám prvního stupně za to, že nám vždy vyšly vstříc, a také žákům prvního stupně, kteří byli nedílnou součástí projektu. Obrázky se jim vážně povedly. Vedení školy patří poděkování za to, že nám akci dovolilo uskutečnit, a samozřejmě mentorkám, které nás od začátku vedly. Bez těchto lidí by se projekt nikdy nemohl uskutečnit.