Přírodovědný klokan

23. 3. 2018 - Vladimír Bělín

Ve středu 11. října 2018 se konala na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ÚP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.


V letošním školním roce už proběhl devátý ročník této zajímavé soutěže. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného „Matematického klokana“. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SS). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.

Každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body, úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů) a za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5). Za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů) a za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se l bod odečítá. Celkem může každý soutěžící získat 120 bodů. Soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí" zatržením nejvýše jedné z nabízených možností a při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 57 vybraných žáků osmých a devátých ročníků.

Nejlepšího výsledku dosáhl David Matějčný z IX. A, který získal 65 bodů. Druhé místo obsadil Martin Brzek z IX. B, se součtem 63 bodů a třetí byl Pavel Divoka z VIII. B, který získal také 62 bodů.

 

Tabulka nejlepších deseti účastníků soutěže na naší škole

 

 

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1

Matějčný David

9.A

65

2

Brzek Martin

9.B

63

3

Divoka Pavel

8.B

62

4

Dlabajová Alena

9.A

62

5

Škrabanová Lucie

9.B

58

6

Hrozová Jana

9.A

58

7

Valerián Daniel

9.A

56

8

Bednařík Adam

8.B

54

9

Hrbáčková Lucie

8.B

54

10

Chrastinová Nikola

9.A

54

 

 

Během dalších měsíců byly výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci Zlínského okresu a kraje a následně v rámci celé České republiky.

V rámci Zlínského okresu se této soutěže zúčastnilo celkem 830 žáků a dosáhli průměrného výsledku 47,39 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem 3 414 žáků a dosáhli průměrného výsledku 44,96 bodů. V rámci celé České republiky se této soutěže zúčastnilo celkem 39 324 žáků a dosáhli průměrného výsledku 43,83 bodů. V našem školním kole 20 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr. 23 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr. 26 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl celostátní průměr.  Je to slušný výsledek a patří jim naše poděkování a blahopřání.

Za pomoc při organizaci a průběhu celé soutěže patří také velké poděkování všem vyučujícím. Jmenovitě Zdeňce Štěpánové, Evě Hozíkové, Janě Balůskové, Růženě Krupičkové, Pavlu Šavarovi a Radimu Šustkovi.

Všem úspěšným řešitelům ještě jednou blahopřejeme a všichni účastníci také dostanou osvědčení o účasti v této bezesporu zajímavé soutěži, podepsané ředitelem školy a hlavním organizátorem soutěže na naší škole. Nejlepší pak alespoň sladkou odměnu.