Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

5. 4. 2018 - Vedení školy

Ve středu 4. dubna 2018 se v naší škole konal zápis žáků do 1. tříd.


Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu. Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (u hlavního vstupu do budovy ZŠ Slušovice) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.zsslusovice.cz). Seznamy budou zveřejněny alespoň po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění je 5. duben 2018.

Seznam přijatých žáků: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Včera mezi třináctou až sedmnáctou hodinou dorazili do školy rodiče se svými dětmi. O zápis dětí se postaraly paní učitelky E. Elšíková, R. Krajíčková, K. Polepilová, S. Dlabajová, E. Vinklárková, M. Halásková a M. Kruťová.. Budoucí žáci zvládli řadu úkolů z oblasti poznávání barev, geometrických tvarů, kreslení, počítání a recitování. obrázků. Na závěr děti obdržely drobné dárkové předměty. Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení na cestu za poznáním a hodně úspěchů po celou školní docházku. Těšíme se na Vás od září 2018 a věříme, že se Vám bude v naší škole líbit.