Dějepisná exkurze do Prahy

20. 4. 2018 - Mgr. Eva Hozíková

Už Jan Amos Komenský prosazoval zásadu, že vyučování se musí opírat o poznání věcí a jevů, o přímou žákovu zkušenost.


Proto naši sedmáci vyrazili v polovině dubna do Prahy, aby se na vlastní oči přesvědčili, kolika významnými gotickými památkami oplývá hlavní město.  Mohli tak své teoretické znalosti z dějepisu (do sedmého ročníku je zařazeno právě učivo o gotice) obohatit o vlastní poznatky. Všímali jsme si základních prvků tohoto uměleckého stylu na Pražském hradě, zejména ve Svatovítské katedrále, na Karlově mostě, neopomněli jsme ani Prašnou bránu, Staroměstskou mosteckou věž či Staroměstské náměstí. Opět jsme se přesvědčili, kolik nádherných historických skvostů skýtá Praha, které se ne náhodou přezdívá „stověžatá“.

A jak exkurzi do Prahy hodnotili samotní žáci sedmých tříd?

18. dubna 2018 jsme se vydali na exkurzi do hlavního města Prahy. Z nádraží jsme zamířili na Václavské náměstí, kde jsme se od pana ředitele dozvěděli mnoho informací o historii tohoto místa. Metrem jsme se přesunuli k Pražskému hradu. V katedrále sv. Víta jsme obdivovali nádheru téhle starobylé stavby. Následovala prohlídka Vladislavského sálu a pak jsme pokračovali Zlatou uličkou směrem na Malou Stranu. Pomalu se blížil čas oběda, takže zastávka v Mc Donaldu nám přišla vhod. Naše cesta pokračovala potom dál přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Orloj se bohužel právě renovoval, tak jsme si ho nemohli prohlédnout. Naše exkurze se pomalu blížila ke konci, zbylý volný čas jsme strávili v OC Palladium. Den to byl celkem náročný, ale taky jsme si užili spoustu zábavy a odnesli si plno zážitků a informací o našem hlavním městě.

Nikola Böhmová, Aneta Kráčalíková, 7. A