Projekt Jídelníček naší školy aneb Víme, co nám chutná

16. 5. 2018 - ZŠ Slušovice

V druhém pololetí školního roku 2017-2018 od března do května proběhl na slušovické základní škole v rámci vyučování projekt Jídelníček naší školy aneb Víme, co nám chutná.


Již v druhé polovině března došlo k přípravě hlasovacích lístků a hlasovacích uren.

Žáci naší školy každý den během celého měsíce dubna potom hodnotili jednotlivá jídla v jídelně známkami 1 až 5. Hodnocení bylo stejné jako ve škole: 1 byla pro nejlepší jídlo, 5 pro nejhorší. Každý den měsíce dubna vybraní žáci jídlo také vyfotografovali.

V hodinách informatiky v textovém procesu napsali recepty jídel z jídelníčku, hodnocení zpracovali v tabulkovém procesoru do grafů, v textovém procesoru do tabulek. Vše se potom doplnilo fotografiemi do uceleného textu. Zpracování výsledků si vzala na starost paní učitelka Jana Balusková, texty a fotografie pan učitel Pavel Šavara.

Na začátku května pak proběhlo dokončení projektu v podobě vyhodnocení výsledků, shrnutí proběhlo také na nástěnce ve škole, byla vytištěna publikace z projektu.