Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

18. 6. 2018 - Vedení školy

Dne 18. 6. 2018 v 15:30 se bude konat informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.


Paní učitelky Dlabajová a Kruťová Vám podají základní informace o nejdůlžitějších záležitostech, týkajících se nástupu Vašeho dítěte do základní školy. Těšíme se na Vaši účast.