Informace na začátek školního roku 2018/2019

1. 8. 2018 - Vedení školy

Přinášíme informace týkající se průběhu školního roku 2018/2019


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v naší základní škole v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Zlín stanoveny na 25. února - 3. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna až pondělí 22. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

 

Organizace vyučování 3. září 2018

 • slavnostní zahájení školního roku 7:30 hod.
 • slavnostní pasování prvňáčků
 • ukončení vyučování 9:00 hod.
 • oběd je možno telefonicky i elektronicky objednat do pátku 31. srpna 2018 do 10:00 hod. (tel. 577 983 367)
 • školní družina v provozu

Organizace vyučování 4. září 2018

 • 1. - 2. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách
 • 3. - 5. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu hodin (rozvrh na školní rok 2018/19 bude zveřejněn v průběhu posledního týdne měsíce srpna), po 5. hodině ukončení vyučování pro všechny třídy (provozní důvody)
 • školní jídelna i družina v provozu

Prodej kreditů na obědy

Prodej kreditů na školní rok 2018/2019 bude probíhat od 27. 8. - 31. 8. 2018 v době od 7:00 - 11:00 hod. Další informace najdete v sekci jídelna.

Kroužky - školní klub

Do 10. září 2018 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. 10. září 2018 bude na našich webových stránkách zveřejněna jejich nabídka. Následující týden se budou moci žáci přihlásit do kroužků – školního klubu. Od pondělí 17. září 2018 bude činnost kroužků zahájena.

Sběr papíru

Ve dnech 1. října - 4. října 2018 bude probíhat sběr papíru u naší základní školy. Další informace najdete v sekci sběr papíru.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 se budou v budovách ZŠ konat první informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek prvních třídních schůzek je v 16:00 h. Od 16:30 bude probíhat předávání informací k elektronickým žákovským knížkám pro rodiče žáků 6. tříd. Účast rodičů 6. tříd je nutná.

Seznamy žáků 1.A, 1.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B

Žáci přicházející z Veselé jsou zařazeni do 5.C třídy. Žáci ze Všeminy jsou zařazeni do 6.A a žáci z Neubuze do třídy 6.B. Během prázdnin došlo z organizačních důvodů k drobným úpravám seznamu žáků v 1. ročníku. Zákonní zástupci dětí, u kterých nastala změna, byli informováni. Seznamy jsou k nahlédnutí v budově školy.

Třídnictví

Prohlédněte si seznam tříd a třídních učitelů ve školním roce 2018/2019.

Novinky s nastávajícím školním rokem

 • parkovací plocha přad budovou školy byla rozšířena
 • nová jazyková učebna
 • vstupní systém do budovy základní školy
 • bezbariérovost učeben z projektu IROP
 • odpočinková plocha před školou
 • rekuperace ve školní kuchyni
 • nový konvektomat ve školní kuchyni
 • nový povrch a nátěr hrací plochy sportovní haly
 • nátěry a polepy dveří tříd a kabinetů