Naši deváťáci byli opět nadprůměrní u přijímacích zkoušek 2018

3. 10. 2018 - Rostislav Šarman

Během podzimu dorazila agregovaná data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2018.


Zasílaná výsledková data nám poskytla možnost porovnání výsledků žáků naší školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů s celorepublikovým průměrem. Z dat je možné také získat porovnání výsledků žáků naší školy v matematice a českém jazyce.

Naši žáci si vedli velmi dobře. V českém jazyce skončili dle průměrného percentilního umístění 12,9 percentil nad republikovým průměrem, v matematice to byly 9,9 percentily.

O dobré přípravě a výsledcích svědčí to, že se celkem 10našich žáků dostalo na gymnázia. Poděkování patří vyučujícím za svědomitou přípravu žáků na příjímací řízení.

Prohlédněte si grafické zpracování výsledků přijímacího řízení žáků ZŠ Slušovice ve školním roce 2017/18.