Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy

24. 10. 2018 - Mgr. Eva Hozíková

Naše škola se v průběhu podzimu zapojila do mezinárodního česko – slovenského projektu, jehož celý název zní Záložka do knihy spojuje: Pohádky, bajky a pověsti neznají hranice.


Česká republika i Slovensko si v těchto dnech připomněly sto let od vzniku společného státu a i my jsme si uvědomili, jak k sobě český i slovenský jazyk, literatura a vůbec kultura obou národů mají blízko.

Nejprve jsme se v hodinách literární  výchovy zaměřili  na hlasité čtení slovenských pohádek, bajek i pověstí. Po společné i individuální četbě  a samostatné práci s textem následovala druhá část projektu. Žáci měli na základě  četby vyrobit knižní záložku, kterou si vymění s dětmi z vybrané slovenské školy. K vytvoření záložek mohly být využity nejrůznější výtvarné techniky, nebyla dána jednotná  velikost ani tvar. Každý se snažil podle svých schopností a možností vyrobit originální dárek pro neznámého kamaráda. Za to patří velká pochvala všem  žákům z třídy 8.A, která se projektu zúčastnila.