Letošní nebývalá úroda jablek postihla i děti v 1. B!

5. 11. 2018 - Mgr. Monika Kruťová

Ve dnech 24. – 26. října 2018 celou 1. B provoněla sladká jablíčka.


Naši prvňáčci se seznamovali s nejběžnějším českým ovocem. Počítali příklady s jablíčky, četli  slabiky, plnili jablíčkové úkoly k rozvoji zrakového vnímání. Básničky a písničky o tomto ovoci podporovaly dobrou náladu všech dnů. Třídu pak rozzářily barevné jablíčkové průsvity v oknech, které si šikovní kluci a holky vyrobili a prsty si procvičili při omotávání jablíček z kartonu. V tělocviku se míče proměnily v toto podzimní ovoce a všichni odvážlivci si po žebřinách vylezli jablíčka natrhat. Pohádka ,,O jabloňce“ dětem přiblížila proměny tohoto stromu v jednotlivých ročních obdobích. Ve skupinách si dokázali objasnit růst stromu i to, jak se k nim jablíčka každý rok dostanou až domů. Závěr projektu patřil seznámení se zpracováním jablek, možnosti jejich uchování přes zimu a samozřejmě degustací různých odrůd.