Exkurze do firmy Mould&Matic Solutions s. r. o.

5. 11. 2018 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

Ve čtvrtek 4. a 11. října 2018 jsme se s žáky devátých tříd v rámci hodin pracovních činností vydali na exkurzi do firmy Mould&Matic Solutions s. r. o. se sídlem v Neubuzi.


Čekalo nás představení firmy, kdo jsou a co vyrábí, vysvětlení a popis procesů probíhajících od získání projektu až po dokončení požadovaného výrobku, prezentace, čím se jednotlivé provozy zabývají, ukázky práce v nástrojárně, strojírně i svařovně. Nahlédli jsme i k programátorům a konstruktérům. Cílem exkurze bylo seznámit se s možnostmi uplatnění po ukončení studia oborů na různých středních nebo vysokých školách.

Firma Mould&Matic Solutions s. r. o. již roky spolupracuje se Střední průmyslovou školou polytechnickou ve Zlíně, každý rok si vybírají studenty, které ve studiu podporují a snaží se je motivovat k lepším výsledkům. Tito studenti mají také možnost v této firmě vykonávat odborný výcvik. Na odborném výcviku se učí pracím jak základním, od jehlení nebo měření přes čtení technické dokumentace, až po práce náročnější, jako je programování NC a CNC strojů nebo ovládání obráběcích strojů.

Na závěr paní Pempušová, zástupce personálního oddělení, požádala žáky o návrh plastového obalu na potravinu, kterou mají rádi, např. jogurt, kaše, rajčátka atd., tak, aby se líbil a motivoval ke koupi produktu.