Přírodovědný klokan

21. 11. 2018 - Vladimír Bělín

Ve středu 10. října 2018 se konala na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ÚP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.


V letošním školním roce už proběhl devátý ročník této zajímavé soutěže. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného „Matematického klokana“. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SS). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.

Každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body, úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů) a za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5). Za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů) a za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se l bod odečítá. Celkem může každý soutěžící získat 120 bodů. Soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí" zatržením nejvýše jedné z nabízených možností a při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 62 vybraných žáků osmých a devátých ročníků.

Nejlepšího výsledku dosáhl Michal Dolanský z IX. B, který získal 70 bodů. Druhé místo obsadila Barbora Dolinová z IX. A, se součtem 63 bodů a třetí byla Denisa Jahodová z VIII. C, která získala 61 bodů.

Tabulka nejlepších deseti účastníků soutěže na naší škole

 

 

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

  1.  

Michal Dolanský

9.B

70

  1.  

Barbora Dolinová

9.A

63

  1.  

Denisa Jahodová

8.C

61

  1.  

Michaela Vrlová

8.A

59

  1.  

Vendula Oškerová

8.A

59

  1.  

Veronika Vaďurová

8.C

57

  1.  

Jan Kališ

8.C

57

  1.  

Martin Škrabana

8.A

54

  1.  

Dominik Forch

8.C

54

  1.  

Vendula Zlámalová

8.C

52

 

Během dalších měsíců jsou výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci Zlínského okresu a kraje a následně v rámci celé České republiky.

V rámci Zlínského okresu se této soutěže zúčastnilo celkem 516 žáků a dosáhli průměrného výsledku 40,46 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem 3 468 žáků a dosáhli průměrného výsledku 38,86 bodů. V našem školním kole 24 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr. 30 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr. Je to slušný výsledek a patří jim naše poděkování a blahopřání.

Naše školní kolo však přineslo řadu překvapení. Největším překvapením byl úspěch žáků osmých tříd, především 8. C. A to je velký příslib pro další školní rok.

Za pomoc při organizaci a průběhu celé soutěže patří také velké poděkování všem vyučujícím. Jmenovitě Evě Hozíkové, Janě Balůskové, Janě Šiškové, Věře Janské, Zdeňce Štěpánové a Radimu Šustkovi.

Všem úspěšným řešitelům ještě jednou blahopřejeme a všichni účastníci také dostanou osvědčení o účasti v této bezesporu zajímavé soutěži, podepsané ředitelem školy a hlavním organizátorem soutěže na naší škole. Nejlepší pak alespoň sladkou odměnu.