Olympiáda v českém jazyce

12. 12. 2018 - Mgr. Michaela Leblochová

V měsíci listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili už 45. ročníku školního kola Olympiády v českém jazyce.


Třicet pět přihlášených se pokoušelo zodpovědět nelehké otázky z oblasti tvarosloví a významové stránky jazyka. Zadání bylo rozděleno do dvou šedesátiminutových bloků. Po vyřešení první části, která se týkala jazykovědy, žáci přešli do stylistické roviny, v níž měli za úkol vypracovat libovolnou formou slohovou práci na téma Co všechno umí světlo. Celkově tedy mohli získat 50 bodů – 30 z jazykové části, 20 ze slohu. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně Tereza Kapustová (45 bodů), druhé místo obsadila Soňa Jadrníčková (37 bodů), třetí místo získala Eliška Burdová (34 bodů). Vítězkám blahopřejeme a prvním dvěma zároveň přejeme mnoho zdaru při reprezentaci školy v rámci okresního kola, které proběhne 30. ledna na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín.