Exkurze SPŠP - COP Zlín

19. 12. 2018 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 deváťáci společně se svými třídními učiteli p. Štěpánovou a p. Šustkem navštívili Střední průmyslovou školu polytechnickou – Centrum odborné přípravy ve Zlíně, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín.


9. A svoji prohlídku započala v budově na adrese Růmy 1548, Zlín, kde se nachází prostory určené pro praktickou část výuky, 9. B si nejdříve prošla zázemí teoretické výuky. Během dopoledne se obě skupiny vystřídaly. Dle předem zaslaného harmonogramu si 54 žáků prohlédlo učebny určené pro výuku elekto oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář – silnoproud se zaměřením „Technik pro silnoproudé a inteligentní elektroinstalace“, a prostory, kde je realizována praktická část výuky polygrafických oborů Reprodukční grafik pro média, Knihař a Tiskař na polygrafických strojích a strojírenských oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik.

Informace o této střední škole najdete na webu: www.spspzlin.cz