Komiks v angličtině

20. 12. 2018 - Mgr. Jana Šišková, Mgr. Růžena Krupičková

Od listopadu do prosince se mohli žáci od sedmého do devátého ročníku účastnit projektu ve stylu soutěže pod názvem: Komiks – výtvarné ztvárnění zajímavého, vtipného, originálního a poutavého příběhu v anglickém jazyce.


Do projektu se zapojilo 17 žáků:  J. Vykopal, Š. Juřík, K. Petruželková, M. Vrlová, V. Oškerová, V. Krejčí, T. Houšťová, L. Richterová, L. Forchová, N. Býmová, D. Janků, V. Vyvlečková, K. Baranová, J. Vičarová, D. Jahodová, J. Juchelková, V. Kalivodová, D. Ronzová. Výkony účastníků byly velmi kvalitní a nápadité jak po stránce výtvarného zpracování, tak z hlediska začlenění anglických slovních výrazových prostředků. Pro komisi učitelů: J. Šišková, R. Krupičková, J. Bednaříková a M. Dlabaja, která hodnotila práci výše uvedených žáků, bylo velkým potěšením, že o soutěž byl zájem a žáci dokázali vyjádřit krátké a vtipné příběhy v anglickém jazyce. Komise hodnotila výtvarné zpracování, logickou strukturu příběhu, slovní zásobu a gramatickou správnost vyjádření.

Nejzdařilejší komiksy byly ohodnoceny věcnými cenami, ostatní sladkými odměnami.

V lednu budou komiksy prezentovány na nástěnce.

1. místo:
J. Juchelková a E. Kališová 59 bodů
2. místo: 
D. Jahodová
56 bodů
3.- 4. místo: J. Vičarová a K. Baranová 55 bodů
  D. Ronzová 55 bodů
5. místo:
V. Oškerová a V. Krejčí 49 bodů