Celostátní vyhodnocení soutěže „Přírodovědný klokan“

5. 3. 2019 - Vladimír Bělín

V říjnu 2018 se konala na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.


Vítězem soutěže na naší škole se stal Michal Dolanský (9. B) se ziskem 70 bodů. Druhé místo obsadila Barbora Dolinová (9. A), která získala 63 bodů. Třetí místo obsadila Denisa Jahodová (8. C), která získala se 61 bodů.

Během dalších měsíců byly výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci Zlínského okresu a kraje a následně v rámci celé České republiky.

V rámci Zlínského okresu se této soutěže zúčastnilo celkem 516 žáků a dosáhli průměrného výsledku 40,46 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem 3 468 žáků a dosáhli průměrného výsledku 38,86 bodů. Celkem 24 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr. Celkem 30 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr.

V rámci celé České republiky se této soutěže zúčastnilo celkem 38 949 žáků a dosáhli průměrného výsledku 40,25 bodů. Celkem 23 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl celostátní průměr. 

Všem úspěšným řešitelům ještě jednou blahopřejeme.