Zkoušky nanečisto

15. 3. 2019 - Mgr. Zdeňka Štěpánová, Mgr. Radim Šustek

V pátek 15. března si žáci devátých tříd (v rámci přípravy na přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách) vyzkoušeli tzv. „Zkoušky nanečisto“.


Budoucí studenti maturitních oborů řešili testy z matematiky a českého jazyka, které pro ně připravili vyučující těchto předmětů na naší základní škole. Obsah testů vycházel z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVPZV). Testování proběhlo metodou tužka a papír, přičemž čistý čas na vykonání testu z českého jazyka a literatury byl 60 minut a čistý čas na vykonání didaktického testu z matematiky 70 minut.

Cílem akce bylo umožnit žákům otestovat si své vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory s maturitní zkouškou, v daném časovém rozsahu a seznámit se s postupem, jak vyplnit záznamový arch, který slouží pro zápis odpovědí testových úloh.

Žáci se svého úkolu ujali zodpovědně, všichni přišli včas a byli vybaveni potřebnými pomůckami. Každý obdržel evidenční číslo, pod kterým si bude moci zkontrolovat svůj výsledek. Nyní aspoň žáci ví, na co se u přijímaček zaměřit a na co si dát pozor. Děkujeme za účast a doufáme, že byla tato akce přínosná.

Za měsíc deváťáky čeká první kolo přijímacího řízení, kde už bude vše „naostro“. Přejeme všem pevné nervy a hodně štěstí.