Pythagoriáda

15. 4. 2019 - Mgr. Růžena Krupičková

Tradiční matematické soutěže pod uvedeným názvem se letos účastnilo 107 žáků z 5., 6., 7., a 8. ročníků.


Žáci řešili 15 nelehkých příkladů. Postup do okresního kola vyžadoval správný výpočet deseti a více počtářských úkolů.  V pátých ročnících se podařilo získat potřebný počet bodů Filipovi Kužílkovi, Tereze Růpové, Kateřině Bártlové, Elišce Dobešové, Lindě Kučeříkové, Berenice Vykopalové a Filipovi Jahodovi. Z šestých ročníku má naději na postup Vojtěch Kolář. Za sedmé ročníky budou nominováni do okresního kola Petr Molek, Filip Grmela a Jakub Vykopal. Z osmých ročníků byl nejúspěšnější Jan Kališ. Pořadí nejúspěšnějších řešitelů najdete v odkazech jednotlivých ročníků. Vyhodnocení za páté ročníky provedly paní učitelky Marie Matušů, Renata Krajíčková, Alena Patáková, šestých ročníků Růžena Krupičková, sedmých ročníků Marie Ulrichová a osmých tříd Jana Šišková. Foto nám zajistil pan Pavel Šavara.

Výsledky

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník