Sportovní den prvňáčků a dětí z MŠ

26. 6. 2019 - Mgr. Světlana Dlabajová

V pondělí 24 června se ke sportovnímu zápolení na školním hřišti sešli naši prvňáčci a „Žabičky“ a „Vrabčáci“ z MŠ Sluníčko.


Žáci 6. a 8. ročníku s paní učitelkou Ledabylovou pro ně připravili zábavné sportovní „olympijské“ dopoledne. Od druhé vyučovací hodiny se děti rozdělily do družstev a plny nadšení se pustily do zdolávání důmyslných a rafinovaných překážek a úkolů. Každá skupinka dětí měla své „velké“ průvodkyně (žákyně 6. a 8. tříd), které se o své družstvo láskyplně postaraly, případně jim dodaly odvahy k náročným úkolům. Za slunečného a téměř tropického počasí děti zdolávaly průlezky, skákaly na balónech, běhaly slalom, kutálely se, akrobaticky a neohroženě balancovaly na úzkých lavicích. Na závěr si ještě společně zatančily. Sportovní dopoledne všechny naplnilo elánem a doufáme, že i letošní prázdniny děti stráví ve sportovním duchu.