Párty za školou 2019

18. 9. 2019 - ZŠ Slušovice

Jedná se o tradiční akci, která má prvňáčkům pomoci při adaptaci na nové školní prostředí.


Počasí nám opět přálo, a tak nic nebránilo našim nejmenším žákům plnit úkoly připravené žáky nejstaršími. Podle úsměvů na tvářích lze usoudit, že se zábavné odpoledne vydařilo, všichni se pobavili a podle své chuti si zasportovali. Přejeme našim nejmladším i nadále hodně hezkých zážitků a úspěchů při vzdělávání v naší škole. Poděkování patří nejen jim, ale i učitelům a rodičům, kteří se podíleli na organizaci.