Meziročníkové projektové vyučování

3. 2. 2020 - ZŠ Slušovice

V měsíci lednu u nás opět proběhlo projektové vyučování.


U žáků prvního stupně probíhalo netradiční vyučování ve dvou dnech – 29. a 30. ledna. Věnovali se sportovním aktivitám, hráli hry, tancovali či ochutnávali různé druhy koření.

Žáci druhého stupně si mohli vybrat ze 16 témat a během středy 29. ledna si ve svých skupinách vyzkoušeli zajímavé aktivity. Co je čekalo? Rozšířili si vědomosti o poskytování první pomoci a mohli se na chvíli vžít do role záchranáře, pitvali živočichy, připravovali i ochutnávali „hmyzí“ jídla, popovídali si o zdravém životním stylu a sestavili jídelníček, vydali se na výlet po mapě České republiky, zahráli si divadelní hru či jednotlivé herecké etudy, zorientovali se ve světě hudby a filmu, vcítili se do role fyziků a prováděli pokusy nebo si procvičili své vědomosti z matematiky i anglického jazyka. Jiní se zase vydali hledat „kešky“ ve Slušovicích a blízkém okolí či potáhli svaly v rámci branného dne.

Věříme, že se žákům projektové dny líbily a užili si je stejně jako my učitelé, kteří jsme se na jejich přípravě podíleli.