Oslavy masopustu spojené s karnevalem

21. 2. 2020 - Michaela Malčíková, vychovatelky ŠD

Letošní oslavy masopustu proběhly 20. února 2020 v dopoledních hodinách.


Děti prvních a druhých tříd prošly školou se svým zábavným programem. Ve 13:00 hodin byl zahájen karneval v hale školy. Děti měly možnost absolvovat dovednostní soutěže a zúčastnit se masopustní diskotéky. Děkujeme dívkám devátých tříd za pomoc s organizací této akce a Klubu rodičů při ZŠ Slušovice a za sladkosti pro děti.