Přírodovědný klokan

22. 4. 2020 - Vladimír Bělín

Ve středu 16. října  proběhl na naší škole už jedenáctý ročník této zajímavé soutěže.


Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného „Matematického klokana“. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkem mohou získat 120 bodů. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 72 vybraných žáků osmých a devátých ročníků.

Nejlepšího výsledku dosáhli Denis Daněk (8. C) a Jakub Vykopal (8. B), kteří získali shodně 74 bodů. Druhé místo obsadila Nikola Sláčiková (9. C), se součtem 64 bodů a třetí byla Alexandra Hlaváčová (8. B), která získala 62 bodů.

Přehled nejúspěšnějších řešitelů na naší škole:

Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Daněk Denis

Vykopal Jakub

8. C

8. B

74

74

2.

Sláčiková Nikola

9. C

64

3.

Hlaváčová Alexandra

8. B

62

4.

Forchová Lucie

8. C

61

5.

Divílek Matyáš

8. B

59

6.

Grmela Filip

8. B

57

7.

Chrastinová Lucie

Nováková Vendula

Pšenčík Matěj

8. A

8. B

9. B

56

56

56

8.

Škrabana Martin

Vykopal Radomír

9. A

9. B

54

54

9.

Holeňáková Natálie

Kališ Jan

8. A

9. C

53

53

10.

Čala Erik

Smetanová Anna

Vrlová Michaela

9. B

8. B

9. A

51

51

51

 

Postupně byly výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci Zlínského okresu a kraje a následně v rámci celé České republiky.

Za pomoc při organizaci a průběhu celé soutěže patří také velké poděkování všem vyučujícím. Jmenovitě Janě Baluskové, Evě Hozíkové, Heleně Chromekové, Blaženě Liškové, Marii Ulrichové, Marku Dlabajovi a Pavlu Šavarovi.

Úspěšným řešitelům ještě jednou blahopřejeme a všichni účastníci také dostanou osvědčení o účasti v této bezesporu zajímavé soutěži, podepsané ředitelem školy a hlavním organizátorem soutěže na naší škole. Nejlepší pak obdrží alespoň sladkou odměnu.

V rámci Zlínského okresu se této soutěže zúčastnilo celkem 837 žáků a dosáhli průměrného výsledku 43,76 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem 3 190 žáků a dosáhli průměrného výsledku 44,11 bodů. V rámci celé České republiky se soutěže zúčastnilo 42 183 žáků a dosáhli průměrného výsledku 43,20 bodů. V našem školním kole 30 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr, 29 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr a 35 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl celostátní průměr.

Je to velmi slušný výsledek a patří jim naše poděkování a blahopřání.