Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

5. 5. 2020 - Rostislav Šarman

Zápis se letos konal netradičně.


Probíhal celý měsíc duben. Probíhal bez přítomnosti dětí. Do 1. třídy by mělo nastoupit 52 žáků. Vážně uvažujeme o rozdělení na tři třídy. O informativní schůzce Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy. Schůzka se bude konat, ale až to hygienická situace umožní. Moc bychom si přáli, aby to bylo v průběhu měsíce června 2020.

Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v období 1. - 30. dubna 2020. Jak jste byli informováni prostřednictvím webových stránek školy, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi do mailu. Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (u hlavního vstupu do budovy ZŠ Slušovice) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.zsslusovice.cz). Seznam bude zveřejněny alespoň po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění je 5. květen 2020.

Seznam přijatých žáků: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení na cestu za poznáním a hodně úspěchů po celou školní docházku. Těšíme se na prvňáčky od září 2020 a věříme, že se jim bude ve škole líbit. A doufáme, že se v září opravdu potkáme….