Povinné roušky ve škole

9. 9. 2020 - ZŠ Slušovice

Od 10. září je zavedena povinnost nošení roušek ve společných prostorech školy.


Žádáme rodiče, aby vybavili své děti dvěma kusy roušek a igelitovým sáčkem na jejich odložení. Nošení roušky je povinné ve všech společných prostorech školy. Při výuce ve třídách nebude rouška vyžadována.

Další hygienická opatření, která v naší škole platí již od začátku školního roku, zůstávají v platnosti. Jde zejména o omezení kontaktu mezi žáky během přestávek, na chodbách, ve školní jídelně, mytí a dezinfekce rukou, zvýšená intenzita úklidu a dezinfekce prostor školy, omezení pohybu cizích osob v budově školy a podobně. Našim žákům tato opatření pravidelně připomínáme a jejich dodržování kontrolujeme.

Děkujeme Vám i Vašim dětem za dodržování všech nepopulárních opatření, která jsou v této době nezbytná.