Uzavření školy od 14. října 2020: aktualizováno – informace na období od 26. – 30. 10. (9. týden)

13. 10. 2020 - ZŠ Slušovice

Od středy 14. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.


Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Informace pro žáky a rodiče ZŠ Slušovice

Týden od 26. 10. – 30. 10. 2020 (9. týden)

Během celého týdne nebude probíhat distanční vzdělávání.

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

28. 10.: Státní svátek

29. 10. – 30. 10.: Podzimní prázdniny

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (8. týden: 19. – 23. 10. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (8. týden: 19. – 23. 10. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (7. týden: 12. – 16. 10. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (7. týden: 12. – 16. 10. 2020)

Informace k typům distanční výuky

On-line znamená, že žáci mají zajištěnu synchronní výuku dané hodiny v prostředí  MS TEAMS. Jsou tedy ve stanovenou dobu připojeni a sledují výuku daného předmětu. Off-line znamená, že žáci mají zadaný úkol, který mají v daném termínu splnit (úkoly jsou zadávány v prostředí aplikace BAKALÁŘI).

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta

Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné míře účastnit. V případě „on-line“ výuky je za absenci považováno, pokud se žák nepřipojí k výuce v daném termínu. V případě „off-line“ výuky je za absenci považováno nesplnění zadaného úkolu v daném termínu.

Neúčast žáka jsou zákonní zástupci povinni vždy řádně omluvit.

Aktuální informace školního psychologa