Školy se znovu otevírají

12. 11. 2020 - Rostislav Šarman

Od středy 18. listopadu 2020 se rozběhne provoz školy. Do školy nastoupí žáci první a druhé třídy. Určitě se těší žáci, rodiče i učitelé.


Provoz základní školy

1. – 2. třída

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Z tohoto důvodu bude vstup do budovy probíhat tak jako v jarních měsících. Vyučující čeká na žáky před školou, následně odvede žáky dané třídy do budovy školy. Příchod žáků ke školní budově organizujte v čase 7:10 až 7:25. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude fungovat. Ranní družina nebude. Družina odpoledne je do 16:00.

Rozdělení oddělení školní družiny

1.A: Skybová – učebna C252 (tj. třída 1.A)

1.B: Kovářová – oddělení v krčku

1.C: Tomšů – ve třídě C158 (tj. třída 1.C)

2.A: Malčíková – oddělení v krčku

2.B: Jurečková – oddělení v krčku

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Je nutné dodržet rozestupy mezi stoly, maximální počet osob u stolu a další hygienická nařízení. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Vařit se bude jeden druh obědu. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

3. – 9. třída

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Na stanovení konzultací a jejich rozvrhu momentálně pracujeme s učiteli. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz školní jídelny

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Podmínkou je řádné objednání obědu. Výdejní okénko bude zřízeno v zadní části budovy školní kuchyně (rampa, zadní vchod).Výdej obědů přes okénko bude probíhat v době od 10:30 do 11:00 hodin.