Hledám povolání, které se pro mě hodí

25. 6. 2021 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

V úterý 22. června 2021 se žáci osmého ročníku zúčastnili besedy pod názvem Hledám povolání, které se pro mě hodí. 


Běžně se beseda koná v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) na Úřadu práce ve Zlíně. Tentokrát ale, z důvodu aktuálně nastavených opatření, přijely Mgr. Lenka Piňosová s kolegyní za námi do školy. Tuto akci pořádá naše škola pro žáky pravidelně. Cílem je pomoci osmákům zorientovat se na trhu práce a podpořit je při volbě budoucího studia a povolání. IPS poskytuje žákům i rodičům bezplatné poradenství k volbě povolání. Nabízí nejen skupinové poradenství pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro studenty SŠ, ale také individuální poradenství pro rodiče a děti formou testování profesních zájmů, konzultace k volbě povolání a poskytuje informace o možnostech studia. Žáci obdrželi informační leták s kontakty, webovými stránkami, které mohou při volbě povolání pomoci, a termíny naplánovaných přehlídek středních škol ve Zlínském kraji v příštím školním roce.