Sbírka na pomoc do Moravské Nové Vsi

28. 6. 2021 - ZŠ Slušovice

Vážení rodiče, milí žáci, vážení zaměstnanci, pořádáme sbírku na pomoc do Moravské Nové Vsi, která byla postižena tornádem v minulých dnech.


Vybrané prostředky budou cílit na pomoc konkrétním osobám. Vybraná finanční částka bude předána v červenci paní ředitelce tamní základní školy. Celková výše bude zveřejněna na webových stránkách školy.

Uvědomujeme si z pohledu školního roku velmi krátký termín. Situace je ale aktuální. 

Proto sbírku budeme pořádat do 30. 6. 2021!!!!!

Pokud chcete finančně přispět, přispějte prosím třídnímu učiteli. Finanční částka bude shromážděna a následně předána. Předem děkujeme za Vaši pomoc, podporu a solidaritu.

Vedení ZŠ Slušovice