Vybudování přírodní zahrady v ZŠ Slušovice

9. 9. 2021 - Rostislav Šarman

Během prázdninových měsíců vznikla u školy nová přírodní zahrada, která má přispět ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů.


Zahrada může být využívána v přírodopise, přírodovědě, vlastivědě či pracovních činnostech. Nově vzniklý prostor může rovněž sloužit k pořádání akcí pro žáky naší školy nebo k pobytu na čerstvém vzduchu o přestávkách.

Na financování tohoto projektu jsme získali dotaci ve výši cca 0,5 mil. Kč. Zbytek byl dofinancován z rozpočtu Města Slušovice. Zahradu vybudovala firma Arborea Březová s.r.o.. Poděkování patří všem, kteří se na vzniku a vybudování přírodní zahrady podíleli, mimo jiné také vyučujícím naší školy. Věříme, že zahrada bude hojně využívána. Zejména v době, kdy se klade důraz na venkovní aktivity.