Párty za školou 2021

14. 9. 2021 - Klub rodičů při ZŠ Slušovice

Po roční odmlce se „za školou“ opět sešli naši žáci, rodiče, učitelé, kamarádi a přátelé (školy :-).


Počasí bylo opět jako na objednávku, a tak nic nebránilo našim nejmenším žákům plnit úkoly připravené žáky nejstaršími. Podle úsměvů na tvářích lze usoudit, že se zábavné odpoledne vydařilo, všichni se pobavili a podle své chuti si zasportovali a zařádili. Přejeme našim nejmladším i nadále hodně hezkých zážitků a úspěchů při vzdělávání v naší škole. Poděkování patří nejen jim, ale i učitelům, rodičům a samozřejmě starším žákům, kteří se podíleli na organizaci.

Foto: Petra Gajdošíková (8.C)