Adaptační kurz

23. 9. 2021 - Michaela Malčíková

Letos jsme se sešli opět na Revice ve Vizovicích na adaptačním pobytu.


Připravili jsme spoustu zajímavých her a aktivit pro všechny zúčastněné, našim cílem bylo seznámit blíže žáky 6. ročníku. Snažili jsme se o to, aby se spolužáci stmelili jako kolektiv a navzájem se respektovali a pomáhali si. Myslíme, že se nám to podařilo, všichni jsme si užili spoustu zábavy a něco nového se naučili. Poslední večer byl ve znamení promítání filmů, poté přijel pan Březík, který se postaral o večerní diskotéku.