Exkurze do Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín

19. 10. 2021 - Mgr. Zdeňka Duroňová

Ve středu 13. října 2021 většina deváťáků společně s výchovnou poradkyní p. Duroňovou a třídní učitelkou 9. B p. Ledabylovou navštívila Střední průmyslovou školu polytechnickou – Centrum odborné přípravy ve Zlíně, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín.


Exkurzi s cílem pomoci žákům zorientovat se v nabídce SPŠP – COP Zlín (studijní i učební obory) při volbě budoucího studia a povolání nám nabídlo vedení této školy. Zajistili nám dopravu, svačinu i program.

Třída 9. B svoji prohlídku započala v budově na adrese Růmy 1548, Zlín, kde se nachází prostory určené pro praktickou část výuky, 9. A si nejdříve prošla zázemí teoretické výuky. Během dopoledne se obě skupiny vystřídaly. Dle předem zaslaného harmonogramu si žáci prohlédli učebny určené pro výuku elekto oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář – silnoproud a prostory, kde je realizována praktická část výuky polygrafických oborů Reprodukční grafik pro média, Knihař a Tiskař na polygrafických strojích a strojírenských oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik.

Nejvíce žáky zaujaly nově vybudované učebny v rámci projektů IROP učebna mechatroniky v hlavní budově školy a učebna strojírensko-plastikářská v nové přístavbě.

 Informace o této střední škole najdete na webu: www.spspzlin.cz

 Prohlédněte si pár fotografií, které zachycují naši exkurzi.