Testování antigenními testy - 22. a 29. 11. 2021

5. 11. 2021 - ZŠ Slušovice

V pondělí 22. 11 2021 se budou žáci testovat v průběhu první vyučovací hodiny antigenními testy.


Testování bude probíhat tak jako v minulosti ve třídách. Pokud se budou chtít rodiče na testování podílet se svými dětmi, mohou, v šatně u malé tělocvičny, je to ale minimum žáků.
Testování bude probíhat i v pondělí 29. 11. 2021 .
Testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).Šarman
ZŠ Slušovice
tel.: 724 222 551