Přírodovědný klokan

18. 11. 2021 - Vladimír Bělín

Ve středu 13. října  proběhl na naší škole už třináctý ročník této zajímavé soutěže.


Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného „Matematického klokana“. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkem mohou získat 120 bodů. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 67 vybraných žáků osmých a devátých ročníků.

 

Přehled nejúspěšnějších řešitelů na naší škole:

 

Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Vrlová Monika

8. C

58

2.

Kolář Vojtěch

9. A

57

3.

Dobešová Eliška

8. A

56

4.

Zimmermann Martin

8. B

54

5.

Kučeříková Linda

8. B

52

 

Postupně jsou výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci Zlínského okresu a kraje a následně v rámci celé České republiky.

V rámci Zlínského okresu se této soutěže letos zúčastnilo celkem 719 žáků a dosáhli průměrného výsledku 43,89 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem 806 žáků a dosáhli průměrného výsledku 45,35 bodů. V našem školním kole 29 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr, 25 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme. Nejlepší pak obdrží alespoň sladkou odměnu.